beeldmerk-wvhl-wit-500

Een gezonde wereld begint
bij vitale samenwerking.

Wij geven leiderschapstrainingen voor professionals in de voedselketen.

website-waarden-van-het-land-sep

Waarde van het land

Omdat we het probleem vormen, zijn we de oplossing.

We zien allemaal het belang van een duurzame samenleving. Toch handelen we vaak niet in overeenstemming met wat we werkelijk belangrijk vinden. Dus hoe doe je wat je zegt, en zeg je wat je doet

Onze trainingen brengen wie jij bent en wat je doet bij elkaar. Zodat je onderdeel wordt van de oplossing, en niet van het probleem. Dat doen we door:

Gedreven Changemakers

Door dwarsdenkers samen te brengen en daarmee dromen draagkracht te geven. Samen zijn we de verandering in de voedseltransitie.

Gedragen Verandering

Door in te zoomen op wie jij werkelijk bent, en daarmee een basis te leggen waarop jij je volledige potentieel kunt uitbouwen.

Snoeiduidelijk Plan

Door complexe uitdagingen terug te brengen tot de essentie, om van daaruit een realistisch stappenplan te maken.

We werken samen met

Haagse Hogeschool
Friesland Campina
Transitie Coalitie
Cosun

De voorwaarde voor meerwaarde.

Alles in de natuur komt in de juiste volgorde tot stand en wordt geleid door principes van groei, die van binnen naar buiten gaat. Hetzelfde geldt voor de aard van de mens. Leiderschap is oog hebben voor onze groei, voor potentie en het scheppen van de juiste voorwaarden voor een gezonde wereld. Daar gaan onze leiderschapsprogramma's over.

Eigen waarde

Eigenwaarde

Ontdek je waarde & je eigen waarden.

Wie ben je? Waar sta je voor? En ben je in staat om richting te geven aan wat er belangrijk is voor jou en jouw omgeving?

Lees verder

Eigenwaarde symboliseert het vermogen om jezelf leiding te geven.

Dit geven we invulling door niet alleen te kijken naar je gedachten, maar daarin de relatie te leggen tussen enerzijds je gevoel en anderzijds je gedrag.

Zodat je jouw doelen kunt realiseren in zowel je werk als privéleven, je potentie waarmaakt en trouw blijft aan je waarden.

Inklappen

Onze waarde

Onze Waarde

Werken aan gedeelde waarden & toegevoegde waarde.

Wie ben je met elkaar met inbegrip van de onderlinge diversiteit om samen meer te zijn dan de som der delen?

Lees verder

Onze waarden symboliseert de connectie tussen jouw ideeën in relatie tot die van anderen.

Dit geven we invulling door in te zoomen op onze individuele verschillen, deze te erkennen om ze vervolgens aan te wenden tot het creëren van nieuw perspectief.

Zodat je samen groeit in aandachtig luisteren en het scheppen van een omgeving voor verandering en groei.

Inklappen

Waarde van het land

Waarde van het Land

Het optimaliseren van de waarde van het land vanuit onze waarden.

Hoe breng je het vliegwiel in beweging naar echte oplossingen en geef je mede vorm aan een gezonde toekomst?

Lees verder

Waarde van het land symboliseert hoe we omgaan met de aarde van voedselketen tot voedselschaarste.

Dit geven we invulling door de kwaliteit van het totale ecosysteem als uitgangspunt te nemen om gezamenlijk nieuwe oplossingen te creëren voor complexe vraagstukken.

Zodat je inzicht groeit in de meerwaarde van interafhankelijk samenwerken in een duurzaam ecosysteem.

Inklappen

website-waarden-van-het-land-sep-rechts

Open Trainingen.

Wij bieden drie instapniveaus. Wil je een eerste stap zetten met jouw eigenwaarde? Of wil jij je verbinden met andere veranderaars? Of wil je vanuit jezelf - samen met anderen - nog meer waarde creëren?

Gratis Online QuickScan

Waarde(n) kompas

Aan de slag met jouw eigenwaarde.

Dit waarde(n)kompas is een tool om met jezelf en anderen het gesprek aan te gaan over je Eigen waarden. Het helpt je inzicht en overzicht te krijgen in de kernwaarden die er voor jou toe doen én in hoeverre je deze ook leidend laat zijn in wat je doet. Deze gratis quickscan zet je aan tot nadenken, doelen formuleren en keuzes maken die bij jou passen. Wil je meer; vraag een coachtraject aan.

wvhl-op-pad
Onlive masterclass

Online Masterclass

Food for Thought

We zijn het probleem én de oplossing

Zin om inspiratie op te doen én je ervaringen en dilemma's te delen? Dit jaar starten we met online masterclasses waarin je andere gedreven professionals ontmoet die werk willen maken van een duurzame samenleving.

Training Persoonlijk leiderschap

Wat wil jij nu echt en hoe bereik je dat?

Voor ondernemers, managers en bestuurders.

Persoonlijk leiderschap is actief nagaan voor jezelf wat je nu echt wilt, in welke toekomst je wilt leven en hoe je dat creëert, zelf en samen met anderen. Daarvoor moet je actief je kwaliteiten leren kennen en benutten. Dat is waar dit programma over gaat: samen onderzoeken wat de volgende stap is die je wilt zetten, wat het oude is wat je niet meer wilt en wat het nieuwe is waar je juist meer van wilt.

training Persoonlijk leiderschap
wvhl-border-2-scaled

Ervaringen

"Wat ik heb meegekregen is: durf vanuit je eigen identiteit en kracht nieuwe verbindingen aan te gaan. Laat het oude niet los, maar laat dat je kracht en inspiratie zijn om met iets nieuws of vernieuwends verder te gaan."

Jan-Kees van Gaalen
Bestuurslid Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en tevens zorgboer

"Dankzij het maatwerkprogramma hebben we theorie en praktijk snel kunnen aansluiten bij het momentum van de leiderschap verandering binnen onze organisatie."

Niels Dijks
Aviko HR Businesspartner

Onze teamwaarde.

Wij werken met een gepassioneerd team in een groeiend netwerk, om de waarden die gericht zijn op een groene economie in het hart te plaatsen van ieders alledaagse keuze.

Marloes Vermeer

Organisatiewetenschapper

Marloes@waardevanhetland.nl

‘Ik verbind mens en organisatie om waarde toe te voegen aan elkaar’

Als boerendochter heb ik van kinds af aan de vrijheid gehad om van dichtbij te zien hoe alles groeit en bloeit. De verbondenheid met de natuur brengt me dichtbij de essentie van het leven en maakt dat ik me er betrokken bij voel. Mens en natuur komen elkaar iedere dag tegen in voedsel, gezondheid en landbouw.

Lees verder

Als leiderschaps- trainer breng ik persoonlijke en organisatie vraagstukken steeds tot de essentie terug. We kunnen in deze tijd niet heel ver vooruit kijken, maar wel bouwen aan een toekomst vanuit dat wat er écht toe doet voor ons. Ik zie steeds opnieuw dat het werkt. Er ontstaat helderheid, focus en rust als je scherp hebt waar je voor staat en vervolgens moed en energie om van daaruit concrete keuzes te maken en stappen te zetten voor een gezonde toekomst.

Inklappen

Marloes Vermeer
MK_WaardevhLand-0697-web

Jeroen Bos

Socioloog

‘Ik stimuleer samenwerking vanuit maatschappelijk belang.”

Mijn fascinatie gaat uit naar ‘leiderschap in samenwerking’. Bij uitstek een vraagstuk dat speelt in zowel lange als korte ketens binnen de agro & foodsector. Die ketens functioneren nu vaak op basis van ‘hard power’: macht en prijs.

Lees verder

Ik geloof in de kracht van ‘soft power’ op basis van samenwerking aan gezamenlijke opgaven. Dit leidt tot betere economische én maatschappelijke resultaten voor iedereen.
Als socioloog kijk ik vanuit maatschappelijke vraagstukken en maak ik een vertaalslag naar leiderschap. Hoe zorgen we ervoor dat de toekomst van ons voedselsysteem eerlijker en duurzamer wordt? Ik ben ervan overtuigd dat hier waardengericht leiderschap en meer samenwerking voor nodig is.

Inklappen

Anouk Bindels

Psycholoog

‘Ik sla de brug tussen hoofd en hart voor duurzame verandering.

Mijn werk als psycholoog draait om de ‘hele mens’. Of ik nu trainingen geef aan een bedrijfsteam, een manager coach of therapiesessie doe, ik kijk altijd naar het grotere systeem van relaties en afhankelijkheden.

Lees verder

Mij is opgevallen dat het mensen en organisaties in en rond AgroFood – hoe verschillend ze ook zijn - doorgaans makkelijk gemeenschappelijke waarden weten te benoemen rond voedsel, natuur en klimaat. Op een diepere laag blijken echter wel degelijk controversiële waarden en emoties te bestaan die verandering in de weg zitten. Waardengericht leiderschap helpt individuen, teams en organisaties vanuit hart én brein keuzes te maken voor hun toekomst en oude vanzelfsprekendheden los te laten.

Inklappen

MK_WaardevhLand-0782-web
MK_WaardevhLand-0801-web

Katrien van Beurden

Bedrijfskundige

‘Ik help anderen de meest authentieke bijdrage te leveren aan hun omgeving.’

Als je door de lens van voedsel naar de wereld leert kijken, kan je de impact van voedsel op mens, samenleving en omgeving nauwelijks ontgaan. Wat elke dag op je bord ligt, strekt zich uit tot het universum. Voor mij raakt dit aan waarden op alle niveaus, van individu tot bedrijf, gemeenschap, natuur, aarde en kosmos. Letterlijk zijn vanaf de eettafel keuzes te maken gericht op een betere wereld.

Lees verder

Als trainer en coach zet ik in op die innerlijke ontdekkingstocht. Van daaruit maken we samen een verbinding met complexe vraagstukken die spelen in de dynamische agro & foodsector en in je werk. We ontdekken nieuwe richtingen in denken, leren en doen die nuttig, helend en transformatief zijn.

Inklappen

Waarde van het land

Een gezonde wereld begint bij vitale samenwerking.

Omdat we het probleem vormen, zijn we de oplossing.
Waarom is onze economie op zo’n manier ingericht dat ze meer van onze aarde wegneemt dan teruggeeft? Het lijkt wel of economische waarde meer urgentie heeft gekregen dan onze eigen waarde. Inmiddels zien we allemaal het belang in van een duurzame samenleving. En toch vliegen we liever naar Ibiza dan dat we met de fiets naar Drenthe gaan. En kopen nieuwe schoenen voordat we de oude hebben uitgelopen. En last but not least

Lees verder

...we kopen een kalkoen in de bonus, terwijl we eigenlijk vegetarisch waren geworden deze Kerst.

Dus waar ontstaat de kloof tussen dat wat we doen en wie we eigenlijk willen zijn?

Onze overtuiging is dat wij allemaal onderdeel van het probleem zijn. Wat inhoudt dat we ook onderdeel zijn van de oplossing. En daar ligt de oplossing.

Om samen die verandering te zijn hebben wij leiderschapsprogramma’s ontwikkeld waarin we niet alleen aandacht besteden aan onze eigenwaarde, maar ook aan onze gezamenlijke waarde. En daar ontstaat de meerwaarde voor een gezonde aarde.

Doe je mee?

Inklappen

Schuif aan!

Neem contact op.