website-waarden-van-het-land-sep

Waarde van het land

 Het verhaal achter
Waarde van het Land

Bij Waarde van het Land werken we met een klein gepassioneerd team in een groot groeiend netwerk, om de waarden die gericht zijn op een groene economie in hart te plaatsen van ieders alledaags keuze. We zijn opgericht in 2011 door een groep AgroFood organisaties die waardegericht leiderschap wilden vergroten voor een duurzame verandering, een verandering van binnen naar buiten.

Onze teamwaarde

Wij werken we met een gepassioneerd team in een groeiend netwerk, om de waarden die gericht zijn op een groene economie in hart te plaatsen van ieders alledaagse keuze.

Marloes-portrait

Marloes Vermeer

Organisatiewetenschapper/ Eigenaar

Marloes@waardevanhetland.nl

‘Ik verbind mens en organisatie om waarde toe te voegen aan elkaar’

Als boerendochter heb ik van kinds af aan de vrijheid gehad om van dichtbij te zien hoe alles groeit en bloeit. De verbondenheid met de natuur brengt me dichtbij de essentie van het leven en maakt dat ik me er betrokken bij voel. Mens en natuur komen elkaar iedere dag tegen in voedsel, gezondheid en landbouw.

Lees verder

Als leiderschaps- trainer breng ik persoonlijke en organisatie vraagstukken steeds tot de essentie terug. We kunnen in deze tijd niet heel ver vooruit kijken, maar wel bouwen aan een toekomst vanuit dat wat er écht toe doet voor ons. Ik zie steeds opnieuw dat het werkt. Er ontstaat helderheid, focus en rust als je scherp hebt waar je voor staat en vervolgens moed en energie om van daaruit concrete keuzes te maken en stappen te zetten voor een gezonde toekomst.

Inklappen

Marloes-portrait
WVL-portrait05

Jeroen Bos

Socioloog

‘Ik stimuleer samenwerking vanuit maatschappelijk belang.”

Mijn fascinatie gaat uit naar ‘leiderschap in samenwerking’. Bij uitstek een vraagstuk dat speelt in zowel lange als korte ketens binnen de agro & foodsector. Die ketens functioneren nu vaak op basis van ‘hard power’: macht en prijs.

Lees verder

Ik geloof in de kracht van ‘soft power’ op basis van samenwerking aan gezamenlijke opgaven. Dit leidt tot betere economische én maatschappelijke resultaten voor iedereen.
Als socioloog kijk ik vanuit maatschappelijke vraagstukken en maak ik een vertaalslag naar leiderschap. Hoe zorgen we ervoor dat de toekomst van ons voedselsysteem eerlijker en duurzamer wordt? Ik ben ervan overtuigd dat hier waardengericht leiderschap en meer samenwerking voor nodig is.

Inklappen

WVL-portrait07

Anouk Bindels

Psycholoog

‘Ik sla de brug tussen hoofd en hart voor duurzame verandering.

Mijn werk als psycholoog draait om de ‘hele mens’. Of ik nu trainingen geef aan een bedrijfsteam, een manager coach of therapiesessie doe, ik kijk altijd naar het grotere systeem van relaties en afhankelijkheden.

Lees verder

Mij is opgevallen dat het mensen en organisaties in en rond AgroFood – hoe verschillend ze ook zijn - doorgaans makkelijk gemeenschappelijke waarden weten te benoemen rond voedsel, natuur en klimaat. Op een diepere laag blijken echter wel degelijk controversiële waarden en emoties te bestaan die verandering in de weg zitten. Waardengericht leiderschap helpt individuen, teams en organisaties vanuit hart én brein keuzes te maken voor hun toekomst en oude vanzelfsprekendheden los te laten.

Inklappen

WVL-portrait07
WVL-portrait06

Katrien van Beurden

Bedrijfskundige

‘Ik help anderen de meest authentieke bijdrage te leveren aan hun omgeving.’

Als je door de lens van voedsel naar de wereld leert kijken, kan je de impact van voedsel op mens, samenleving en omgeving nauwelijks ontgaan. Wat elke dag op je bord ligt, strekt zich uit tot het universum. Voor mij raakt dit aan waarden op alle niveaus, van individu tot bedrijf, gemeenschap, natuur, aarde en kosmos. Letterlijk zijn vanaf de eettafel keuzes te maken gericht op een betere wereld.

Lees verder

Als trainer en coach zet ik in op die innerlijke ontdekkingstocht. Van daaruit maken we samen een verbinding met complexe vraagstukken die spelen in de dynamische agro & foodsector en in je werk. We ontdekken nieuwe richtingen in denken, leren en doen die nuttig, helend en transformatief zijn.

Inklappen

WVL-portrait04

Maartje Smit 

Project Manager

Info@waardevanhetland.nl

‘Organiseren en regelen!’

Met als achtergrond mijn HAS opleiding was de match met Waarde van het Land perfect!

Ik regel alles achter de schermen bij Waarde van het Land zodat de trainingen en alles daarom heen op rolletjes verloopt.

WVL-portrait04
WVL-portrait03

Pieter Calis 

Trainer/Coach

‘Ontwikkeling ontstaat vanuit een gezonde bodem.’

Bomen, planten en bloemen hebben een gezonde bodem nodig om te kunnen groeien, bloeien en vrucht te kunnen dragen. Dat besef kreeg ik onbewust al mee als zoon van een kweker met een grote kwekerij aan huis. Voor mensen geldt eigenlijk hetzelfde; we kunnen ons ontwikkelen wanneer we een ondersteunende en voedende context ervaren.

Lees verder

In mijn werk als organisatiebegeleider zorg ik voor een goede bedding die groei en ontwikkeling mogelijk maakt. Voor individuen en persoonlijk leiderschap, en voor teams en organisaties. Mijn achtergrond en ervaring als organisatie-psycholoog en organisatie-adviseur helpen bij het richting en betekenis geven aan dit groeiproces. En groeien doet soms ook even pijn. Maar het geeft me de grootste voldoening wanneer deelnemers na afloop aangeven dat ze het gevoel hadden dat ‘het bijna vanzelf leek te gaan.’ Dan is mijn missie als bodembewerker geslaagd!

Inklappen

WVL-portrait02

Richard Kwakernaak

Trainer/Coach

'Wat het gezondst is voor de mens, is ook het gezondst voor het team en de organisatie.'

Met elkaar omgaan op een manier die veerkracht versterkt, is ook de wijze van samenwerken die garant staat voor de meeste creativiteit en de meest duurzame uitkomsten. Waar ambities zijn ontstaat al snel stress. Dit hoeft echter niet te leiden tot uitputting, maar kan ook dienen als rijke voeding voor het zo optimaal mogelijk benutten van het aanwezige potentieel.

Lees verder

Wanneer er voorbij wordt gegaan aan wat ons ten diepste drijft, halen we niet het beste uit onszelf. Als we erin slagen om ons gedrag af te stemmen op wat ons het meest dierbaar is, kunnen we vanuit daadwerkelijke authenticiteit de meest waardevolle bijdragen leveren. Bij durven leren door uitproberen ontstaat er ruimte voor het ervaren van zowel verbinding als inspiratie.

Inklappen

WVL-portrait02
wvhl-border-2-scaled

Ontstaan

Waardengericht Leiderschap voor een duurzame toekomst.

Atelier Waarden van het Land is ontstaan in 2011. KNBTB heeft het initiatief genomen om samen met, Achmea, Agrifirm, LLTB, ZLTO, LTO-Noord, Boerenbond, Cosun, FrieslandCampina, Rabobank, VION en HAS Hogeschool Den Bosch het kennisatelier Waarden van het Land op te richten.

Lees verder

De initiatiefnemers signaleerde een behoefte in hun organisaties aan een omgeving waarin leidinggevenden ervaringen kunnen uitwisselen, kunnen reflecteren op complexe vraagstukken en dilemma’s en kunnen nadenken over hun verantwoordelijkheden in bedrijf, organisatie en samenleving.Tijdens de fase van oprichting waren er, zoals nu, wereldwijd veel discussies gaande over ontwikkelingen op het gebied van agri- en food business. Er speelden complexe vraagstukken rondom ondernemerschap, duurzame ontwikkeling, innovatie, globalisering, regionalisering, dierenwelzijn, voedselzekerheid, samenwerking en ketenregie.

Deze vraagstukken werden steeds meer aangesneden in het publieke debat. En meestal benaderd vanuit heel specifieke belangen en niet vanuit een meer fundamentele persoonlijke maatschappelijke waardenoriëntatie. Daardoor werden en worden ratio en emoties soms onherkenbaar vermengd en ontstaan patstellingen en onvrede.

De grote vraag naar robuuste oplossingen ontstond en dus ook naar mensen die deze oplossingen kunnen onderzoeken, uitdragen en naar een hoger plan tillen, naar leiderschap gericht op duurzame maatschappelijke waarden. Het Atelier is vervolgens ingericht om op inspirerende en vernieuwende wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van waarden georiënteerd persoonlijk leiderschap van zowel jonge als innovatieve ondernemers en professionals (bestuurders, medewerkers) in food en agro. Het Atelier heeft zich gericht op het organiseren van leerprocessen en het ontwikkelen van een netwerk van betrokken mensen die kennis, waarden oriëntaties en praktijkervaringen met elkaar delen en dilemma’s bespreekbaar maken.

In 2020 is de exploitatie overgedragen aan Waarde van het Land met de intentie het gedachtegoed, dat echte groei van binnenuit ontstaat en voor duurzame oplossingen zorgt, voor een bredere doelgroep in te gaan zetten.

Inklappen

Schuif aan!

Neem contact op.