Logo Waarde van het Land

Leiderschapstrainingen voor organisaties
in de voedselketen.

website-waarden-van-het-land-scheidingslijn-oranje

Waarde van het land

Zij die de wereld kunnen veranderen,
kunnen een wereld van betekenis zijn.

Heeft jouw toekomst de toekomst?

Waarom produceren en consumeren we op een manier waarvan we weten dat dat niet meer kan? En waarom werken we veelal samen op basis van macht en niet van kracht?

Het lijkt erop dat agro en food eerder een wereld van ketens dan van samenwerking is geworden.
Keuzes worden gemaakt vanuit groei en efficiëntie, en niet vanuit ons waardenkompas en duurzame ontwikkeling. En in de honger naar meer efficiëntie ontstaan er problemen en producten die niemand wil zoals de plofkip...

Lees verder

Bij alle betrokkenen in agro & food groeit het besef dat een nieuw tijdperk is begonnen. Het dominante paradigma verschuift van enkelvoudig kijken vanuit economische waarden naar meervoudig kijken. Ook vanuit maatschappelijke waarden.

Dit vergt over de hele linie een andere mindset. Hoe ga je met medewerkers, bestuurders, management, aandeelhouders, coöperatie-leden en andere stakeholders het gesprek aan?

Waarden van het land geeft jouw toekomst de toekomst.
Vanuit andere wegen, maar met hetzelfde doel.

Een gezonde toekomst voor alles & voor iedereen.

Inklappen

We werken samen met

Rabobank
website-waarden-van-het-land-zlto-logo
website-waarden-van-het-land-aviko-logo
Achmea

De voorwaarde voor meerwaarde.

Alles in de natuur komt in de juiste volgorde tot stand en wordt geleid door principes van groei, die van binnen naar buiten gaat. Hetzelfde geldt voor de aard van de mens. Leiderschap is oog hebben voor onze groei, voor potentie en het scheppen van de juiste voorwaarden voor een gezonde wereld.
Daar gaan onze leiderschapsprogramma's over.

Eigen waarde

Eigenwaarde

Ontdek je waarde & je eigen waarden.

Wie ben je? Waar sta je voor? En ben je in staat om richting te geven aan wat er belangrijk is voor jou en jouw omgeving?

Lees verder

Eigenwaarde symboliseert het vermogen om jezelf leiding te geven.

Dit geven we invulling door niet alleen te kijken naar je gedachten, maar daarin de relatie te leggen tussen enerzijds je gevoel en anderzijds je gedrag.

Zodat je jouw doelen kunt realiseren in zowel je werk als privéleven, je potentie waarmaakt en trouw blijft aan je waarden.

Inklappen

Onze waarde

Onze Waarde

Werken aan gedeelde waarden & toegevoegde waarde.Wie ben je met elkaar met inbegrip van de onderlinge diversiteit om samen meer te zijn dan de som der delen?

Lees verder

Onze waarden symboliseert de connectie tussen jouw ideeën in relatie tot die van anderen.

Dit geven we invulling door in te zoomen op onze individuele verschillen, deze te erkennen om ze vervolgens aan te wenden tot het creëren van nieuw perspectief.

Zodat je samen groeit in aandachtig luisteren en het scheppen van een omgeving voor verandering en groei.

Inklappen

Waarde van het land

Waarde van het Land

Het optimaliseren van de waarde van het land vanuit onze waarden.Hoe breng je het vliegwiel in beweging naar echte oplossingen en geef je mede vorm aan een gezonde toekomst?

Lees verder

Waarde van het land symboliseert hoe we omgaan met de aarde van voedselketen tot voedselschaarste.

Dit geven we invulling door de kwaliteit van het totale ecosysteem als uitgangspunt te nemen om gezamenlijk nieuwe oplossingen te creëren voor complexe vraagstukken.

Zodat je inzicht groeit in de meerwaarde van interafhankelijk samenwerken in een duurzaam ecosysteem.

Inklappen

wvhl-border-3-scaled

Ervaringen

“De beste training sinds jaren. Dit heeft me echt aan het denken en op een andere manier aan het werk gezet."

Hans Schuil

CFO Royal Cosun

“Is een must voor iedere manager om echt begrip te krijgen voor en van het bedrijf waar je werkt. Als je de kans krijgt, doen! En leren en genieten!”

Manager

FrieslandCampina

"Wat ik heb meegekregen is: durf vanuit je eigen identiteit en kracht nieuwe verbindingen aan te gaan. Laat het oude niet los, maar laat dat je kracht en inspiratie zijn om met iets nieuws of vernieuwends verder te gaan."

Jan-Kees van Gaalen

Bestuurslid Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en tevens zorgboer

“Ik had niet gedacht dat deze leergang zoveel persoonlijke positieve impact zou

hebben op mij als mens en leider. Ik ben de afgelopen maanden voor een aantal

strategische onderwerpen opgestaan om richting te geven en anderen mee te nemen.”

Gerard van der Zon

Teamleider Achmea
wvhl-border-4-scaled

Aanbod

Diverse wegen. Één Doel.

Duurzame ontwikkeling is wat ons betreft co-creatie. We doen het samen. Daarom ontwikkelen we mét onze klanten het leiderschapsprogramma voor de toekomst, volledig afgestemd op actuele dilemma’s en uitdagingen. De kruisbestuiving tussen diverse deelnemers wakkert deep learning, begrip en wederkerigheid aan. In de programma’s verweven we de drie levels van duurzaam leiderschap:
Eigen Waarde, Onze Waarde & Waarde van het Land.

Hieronder zie je 4 van onze use cases. In iedere case ligt het zwaartepunt op een
ander level van duurzaam leiderschap, om van daaruit tot een integraal resultaat te komen:

Eigenwaarde

Persoonlijk Leiderschap

Use Case | HAS Hogeschool Den Bosch

Eindelijk gaat het over mij en mijn ontwikkeling. Hier heb ik echt wat aan. Vier- jaars student Management van de leefomgeving.’ Student HAS Hogeschool

Lees verder

OPDRACHT
Hoe ondersteunen we vierdejaars studenten in hun leiderschapsontwikkeling zodat ze na hun studie de keuze kunnen maken die bij hun past?

AANPAK
Met interactieve workshops die zowel buiten als binnen plaatsvinden, confronteren we & reflecteren we met de student op zijn ontwikkeling en het maken van de juiste keuzes in een wereld vol kansen en uitdagingen.

RESULTAAT
Opluchting, helderheid en bewustzijn waar vanuit de student zijn volgende stap kan zetten.

Meer weten?
Neem contact met ons op!
 
Inklappen

wvhl-case-has
wvhl-case-aviko

Onze Waarde

Leiderschap in de Organisatie

Use Case | Aviko

"Dankzij het maatwerkprogramma hebben we theorie en praktijk snel kunnen aansluiten bij het momentum van de leiderschap verandering binnen onze organisatie." HR Businesspartner

Lees verder

OPDRACHT
Hoe maken we onze leiders future proof - en geven we ze de handvatten - om coachend leiding te geven in een omgeving die continu verandert en om flexibiliteit vraagt?

AANPAK
Tijdens een expeditie in de Ardennen gaan teams buiten praktisch aan de slag om hun samenwerking te sterken. Een bijbehorende teamscan en een plan van aanpak dragen bij aan open en leergierige mindset.

RESULTAAT
Inzicht in hun weerbaarheid en eigen bijdrage, en het bewustzijn van hun meerwaarde in teamverband.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Inklappen

Waarde van het Land

Leiderschap in het Ecosysteem

Use Case | FrieslandCampina

‘Is een must voor iedere manager om echt begrip te krijgen voor en van het bedrijf waar je werkt.’ Manager FrieslandCampina

Lees verder

OPDRACHT
Hoe zorgen we dat bestuurders en managers vanuit verschillende invalshoeken elkaars wereld blijven begrijpen en samen optrekken om de keten te versterken?

AANPAK
Door eén dag in de schoenen te gaan staan van de ander krijgen we inzicht in zijn dilemma's. Vervolgens gaan we hierover in gesprek met de Raad van Bestuur aangevuld met een portie inspiratie sprekers met een externe blik.

RESULTAAT
Wederzijds begrip, interessante contacten, handige inzichten waarmee bestuurders en managers verder kunnen in hun dagelijks werk.

Meer weten?
Neem contact met ons op!
 
Inklappen

wvhl-case-campina-2
wvhl-case-cosun-2

Toekomst met Meerwaarde

Leiderschap in de voedseltransitie

Use Case | Royal Cosun

‘Crops is een mooi voorbeeld van een co-creatie trainingsprogramma gericht op inzicht en ontwikkeling van jonge professionals binnen Cosun.’ Senior Program Manager HR

Lees verder

OPDRACHT
Hoe faciliteren we jonge talenten om thuis te raken in onze businessgroepen en mede invulling te geven aan de nieuwe visie en strategie?

AANPAK
De jonge talenten krijgen coaching van een senior manager uit een andere businessgroep. Daarnaast gaan ze op college tour met de CEO; samen werken aan die ingewikkelde organisatie challenge, en bezoeken ze future food systemen om een blik op de toekomst te werpen.

RESULTAAT
Inzicht in persoonlijke talenten, bijzondere ontmoetingen met collegae uit andere businessgroepen, inzicht in de dilemma’s en kansen m.b.t maatschappelijke opgaven.

Meer weten?
Neem contact met ons op!
 
Inklappen

wvhl-border-4-scaled

Ons team

Wij werken met een gepassioneerd team in een groeiend netwerk, om de waarden die gericht zijn op een groene economie in hart te plaatsen van ieders alledaagse keuze. We zijn opgericht in 2011 door een groep AgroFood organisaties die waardegericht leiderschap wilden vergroten voor een duurzame verandering, een verandering van binnen naar buiten.

Marloes Vermeer

Marloes

Organisatiewetenschapper

wvhl-portretten

Jeroen

Socioloog

wvhl-portretten

Anouk

Psycholoog

Katrien van Beurden

Katrien

Bedrijfskundige

Schuif aan!

Neem contact op.