Friesland Campina

Friesland Campina

website-waarden-van-het-land-scheidingslijn-oranje

De case van Friesland Campina

‘Is een must voor iedere manager om echt begrip te krijgen voor en van het bedrijf waar je werkt.’

OPDRACHT

Hoe zorgen we dat bestuurders en managers vanuit verschillende invalshoeken elkaars wereld blijven begrijpen en samen optrekken om de keten te versterken?

AANPAK

Door eén dag in de schoenen te gaan staan van de ander krijgen we inzicht in zijn dilemma's. Vervolgens gaan we hierover in gesprek met de Raad van Bestuur aangevuld met een portie inspiratie sprekers met een externe blik.

RESULTAAT

Wederzijds begrip, interessante contacten, handige inzichten waarmee bestuurders en managers verder kunnen in hun dagelijks werk.

Schuif aan!

Neem contact op.