Logo Waarde van het Land

Training:

Coachend Leidinggeven aan Professionals

Waar staat je medewerker voor en waar gaat hij voor? Weet je dat van je medewerkers?

Vaak zijn we zo druk met ons dagelijks werk en de doelen die we willen behalen, dat er niet altijd ruimte is voor een open gesprek over ‘what makes you tick?’ Zicht op wat je medewerkers beweegt en welke voorwaarden je voor ze kunt scheppen als leidinggevende, zorgt voor effectiviteit in werk. Het helpt je om gericht leiding te geven en in te schatten hoe medewerkers optimaal hun kwaliteiten kunnen benutten.

Coachend leidinggeven aan professionals is een vijfdaagse training waarin je handvatten en methodieken aangereikt krijgt om de drijfveren van je medewerkers te leren kennen en te oefenen met de rol die jij als coachend leidinggevende daarin speelt.

Het is een hands-on training. Gedurende de training start je twee coachtrajecten met medewerkers waarin je toepast wat je tijdens de trainingsdagen aangereikt krijgt. Door te doen, ervaren en reflecteren maak je het coachend leidinggeven steeds verder eigen. Dit proces wordt ondersteund door een persoonlijk coachgesprek met de trainer.

wvhl-border-2-scaled

Benut de kwaliteiten van professionals

Het programma is opgebouwd aan de hand van de stappen van een coachproces: het in beeld brengen van de medewerker die je coacht; het in beeld brengen van de eisen die de werkplek in brede zin aan de medewerker stelt; het matchen van de medewerker en de werkplek en het coachen van de doelen die hieruit voortkomen.

Iedere deelnemer start twee coachtrajecten op met medewerkers waarin het geleerde steeds toegepast wordt. Dit proces wordt zowel in de training als in een coachgesprek ondersteund.

  • Je kent diverse coachmodellen, en kunt deze toepassen in de praktijk.
  • Je bent bekend met de processtappen van een coachtraject (medewerker in beeld; match werkplek; coachen op doelen).
  • Je hebt gewerkt aan competenties m.b.t. coachend leidinggeven uit de competentiedomeinen van Cosun: inspireren, helikopterview, focus, resultaatgerichtheid, verbinden, analyseren en vertrouwen wekken.
  • Je bent in staat om coachsignalen te herkennen en coachingsgesprekken te voeren. Je hebt het vermogen medewerkers in de ‘leerbeweging’ te krijgen en resultaten te boeken voor zowel de medewerker als de organisatie
  • Je bent in staat een doelgericht coachplan op te stellen met een medewerker en de medewerker te begeleiden in het behalen van de doelen.
  • Je bent in staat een coachtraject te structureren en af te bakenen waar het start, stopt en aan te geven wanneer het buiten je expertise valt;
  • Je hebt inzicht in je professionele houding als coachend leidinggeven. Je kent je kwaliteiten, valkuilen en eigen wijze van coachend leidinggeven.
  • Je bent in staat hierop te reflecteren en hebt handvatten om te werken aan je persoonlijke groeidoelen op het gebied van coachend leidinggeven.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor de (senior) manager die leiding geeft  aan professionals en coachende vaardigheden wil leren kennen en waar nodig verbeteren. Elke manager brengt persoonlijke leervragen en ervaringen in. Dat geeft de training een bijzondere kleur. Het is belangrijk dat je kunt deelnemen aan het totale programma, inclusief de tussentijdse opdrachten en dat je bereid bent je open te stellen om van elkaar te leren.

Doel van de training: Leidinggevenden zijn in staat om coachend leiding te geven aan hun medewerkers en daarmee bij te dragen aan de groei van medewerkers.

Investering

Deze training wordt incompany en op maat aangeboden. De opbouw en duur van de training is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Het bestaande programma is opgebouwd uit vijf sessies van een dag.

Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de trainer. Tussentijds is er een persoonlijk coachgesprek waarin de voortgang van het coachtraject met de medewerker wordt besproken.

website-waarden-van-het-land-sep-rechts
Cosun

“De beste training sinds jaren. Dit heeft me echt aan het denken en op een andere manier aan het werk gezet."

Hans Schuil

CFO Royal Cosun

"Veel mensen worstelen met het coachen van medewerkers, iedereen wil het goed doen. Ik ben nu echt doordrongen van het feit dat het begint bij jezelf. Geen poeha, vooral bij jezelf durven komen en blijven en van daaruit werken en leren. De oefeningen rondom luisteren blijven je echt bij en hebben ervoor gezorgd dat iedereen daar heel alert op is geworden."

Margot Moors

HR-manager Royal Cosun

"Het heeft me echt geholpen om medewerkers te coachen en vanuit andere invalshoek echt te benaderen."

Johan Dijkstra

Afdelingsmanager CFTC

Schuif aan!

Neem contact op.