Logo Waarde van het Land

Masterclass:

Ruimte voor Transitie

Het stormt in het voedselsysteem – klimaatverandering, stikstof, dierenwelzijn – de één na de andere uitdaging komt op ons af. Maar tegelijkertijd zijn er nog nooit zo veel voedselvernieuwers geweest. Ben jij een van die vormgevers van de verandering? Dan is deze masterclass iets voor jou.

website-waarden-van-het-land

Nieuw leiderschap

Plantaardige eiwitproducten schieten als paddenstoelen uit de grond. Boeren maken business van natuurinclusief produceren in de korte keten. En ook van oudsher gevestigde partijen sluiten aan: de industrie werkt mee aan eiwittransitie, de politiek onderstreept de noodzaak van een transitie naar kringlooplandbouw. Daarmee breekt er een nieuwe fase in de Voedseltransitie aan: experimenten zijn nog steeds belangrijk, maar er is nieuw leiderschap nodig om ze daadwerkelijk te laten doorbreken.

In de tweedaagse Masterclass 'Leiderschap voor de voedseltransitie: Opbouw, ombouw en afbouw' analyseer je hoe je mogelijkheden voor nieuw, transitiegericht leiderschap kunt identificeren, en hoe je kunt samenwerken om daadwerkelijk tot handelen over te gaan.

website-waarden-van-het-land-icon

Resultaten

Je krijgt handvatten aangereikt om mogelijkheden voor leiderschap te identificeren.

Je leert zelf vanuit transitieperspectief naar het voedselsysteem te kijken

Je ontwikkelt een duidelijke visie op je eigen positie in de voedseltransitie.

Je identificeert opties om zelf transitiegericht leiderschap te ontplooien.

wvhl-border-2-scaled
wvhl-aanbod-2

1ste bijeenkomst 19 november

'Ruimte voor voedseltransitie?'

Om leiderschap te tonen, moet je eerst weten waar de ruimte zit. In de 1ste bijeenkomst kijken we naar de lange termijn ontwikkelingen en autonome trends (bevolkingsgroei, klimaatverandering) buiten het voedselsysteem, naar hoe het huidige systeem is georganiseerd, en naar tekenen van voedseltransitie; waar kraakt het voedselsysteem in zijn voegen? Waar zien we destabilisatie, of zelfs chaos ontstaan? Waar zijn de tekenen van versnelling? Zo identificeren we gezamenlijk ruimte voor transitie, en boren we de basis aan voor transitiegericht leiderschap.

2e bijeenkomst 17 december

'Transitiegericht leiderschap'

Waar sta je in de voedseltransitie? Hoe word je geraakt door lopende veranderingen? En waar zie je kansen voor een nieuwe rol in de toekomst?
In de 2e bijeenkomst beginnen deelnemers met het onderzoek van hun eigen positie. Vanuit die positie zoek je opnieuw naar ruimte, maar ditmaal voor jouw eigen leiderschap. In de 2e helft van de bijeenkomst begeleiden wij je bij het omzetten van jouw positie naar mogelijkheden voor nieuw handelingsperspectief, door vanuit jouw persoonlijke waarden te zoeken naar kansrijke allianties en projecten.

Waarde kompas
website-waarden-van-het-land-sep-rechts

Voor wie?

Je werkt in de Food- & Agribusiness en bent overtuigd van de noodzaak van voedseltransitie, én op zoek naar een goede manier om positie te kiezen en bij te dragen. Afhankelijk van je achtergrond doe je dit op geheel eigen wijze – als ketenpartner, bankier, accountant, boerenbestuurder, ondernemer, beleidsmaker. Vanuit elke positie is er een rol mogelijk, de uitdaging is om ook de juiste partners te vinden. Het diverse deelnemersveld van deze cursus helpt je daarbij.

Duur

De masterclass bestaat uit twee online bijeenkomsten. Deze vinden plaats op 19 november en 17 december. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en eindigen omstreeks 22.00 uur.

Prijs

De masterclasses worden gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en daarom worden deze kosteloos aangeboden.

wvhl-border-2-scaled

Deze masterclass staat onder leiding van:

PJ Beers

PJ Beers

HAS Hogeschool
Dutch Research Institute for Transitions

Marloes Vermeer

Marloes Vermeer 

Organisatiewetenschapper
Waarden van het Land

Katrien van Beurden

Katrien van Beurden 

Bedrijfskundige
Waarde van het Land

Partners

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Achmea
Rabobank
Haagse Hogeschool

Interesse?

Schrijf je in voor de Masterclass: Ruimte voor Transitie door een mailtje te sturen naar: info@waardevanhetland.nl